Въпроски за пластинчат топлообменник

Оферта за доставка на пластинчат топлообменник се получава само след предоставяне на въпросник с попълнени изходни данни