Варелни винтови помпи

AC-E AC-E AC-E

Макс. Вискозитет: 751/752 серия: 100000 (МРа) и 1851 серия: 10,000 (МРа)
Макс. Дебит: 1851 серия: 45 л / мин и 751/752 серия: 26 л / мин
Напор 751/1851 серия: 6 бара и 752 серии: 12 бара
Материали: SS316 PTFE, Viton® или Буна-N

Запитване